Grafička priprema
Naslovna / Ostale usluge / Grafička priprema

Podrazumeva niz stručnih radnji u realizaciji dizajnerske ideja koje dovode do konačnog štamparskog proizvoda. Priprema je vrlo bitna i odgovorna faza u realizaciji dizajnerske ideje. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama štampe i dorade proizvoda kao i poznavanje specifičnosti materijala od kojih se proizvod izrađuje ili na kom se vrši štampa.

Grafička priprema uključuje sve potrebne radnje za obradu slike i teksta kao i elektronsku montažu štamparskog tabaka za štampu, kataloga, brošura, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog štamparskog materijala.Pripremu za štampu rade visokostručni kadrovi na savremenim PC mašinama, nakon usaglašenog grafičkog rešenja proizvoda od strane naših dizajnera kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rešenja koje ste nam dostavili u elektronskom obliku sa definisanim ciljevima proizvoda.